fbpx

Tec Basics cursus

Tec Basics een optionele cursus in de range van Tec cursussen. De focus ligt op een nieuwe duik configuratie, afhankelijk van wat je ervaring: de overgang van single-tank naar doubles, of van sidemount naar backmount (of vice-versa). 

Deelnamevereisten

 • PADI Advanced Open Water Diver (of een gelijkwaardig brevet hebben van een andere organisatie)
 • PADI Enriched Air Diver (of een gelijkwaardig brevet hebben van een andere organisatie)
 • Een geldige recente medische verklaring bezitten, ondertekend door een arts.
 • Minimaal 15 jaar oud.

Tec 40-cursus

Als je geïnteresseerd bent in technisch duiken, maar nog niet aan de voorwaarden voor de Tec50 cursus of de Tec45 cursus voldoet, kun je overwegen in te stromen in de PADI Tec 40-cursus. Het is het eerste onderdeel van de volledige PADI Tec Deep Diver-cursus en bestaat uit de eerste vier duiken. Aangezien je een van deze duiken in beschut water (of een zwembad) kun doen, beginnen veel duikers met de Tec 40-cursus in de wintermaanden, zodat ze in het voorjaar klaar zijn om in het buitenwater verder te gaan.

Je leert het volgende

 • Decompressiesoftware en duikcomputers gebruiken om de decompressieduiken te plannen en te maken met niet meer dan 10 minuten totale decompressie en niet dieper dan 40 meter/130 voet.
 • Gebruik maken van een enkele fles met decompressiegas, gevuld met maximaal 50 % zuurstof (EAN50) om extra behoudend voor de vereiste decompressie te zijn.

Aangezien het deel uitmaakt van de cursus, telt je training voor de PADI Tec 40-cursus mee voor de PADI Tec 45 en Tec 50-cursussen.

De duikuitrusting die je gaat gebruiken

Je mag een sportduikuitrusting gebruiken met een aantal kleine toevoegingen, zodat je beter in staat bent met de tecduikomstandigheden om te gaan.

Echter, als je verder wilt gaan met Tec45, dan kun je beter direct beginnen met een technische uitrusting. Nog geen eigen materiaal? Duik dan in een set van ons:

 • backplate/wing met dubbelset of sidemount set met aluminium tanks
 • decogas EAN50
 • backgas lucht/EAN

Het benodigde lesmateriaal

Je maakt gebruik van de Tec Deep Diver-kit, die je introduceert in

 • terminologie van tecduiken
 • noodprocedures
 • omgaan met decompressie en stage-flessen
 • gasplanning

Het lesmateriaal is volledig digitaal: eLearning.

Deelnamevereisten

 • PADI Advanced Open Water Diver (of een gelijkwaardig brevet hebben van een andere organisatie)
 • PADI Enriched Air Diver (of een gelijkwaardig brevet hebben van een andere organisatie)
 • PADI Deep Diver (of een gelijkwaardig brevet hebben van een andere organisatie)
 • Een geldige medische verklaring bezitten, ondertekend door een arts.
 • Minimaal 30 gelogde duiken, waarvan tenminste 10 duiken met nitrox dieper dan 18 meter.

Tec 45-cursus

De Tec 45-cursus gaat door waar Tec 40 gestopt is en gaat een stapje verder en dieper. Het is het tweede onderdeel van de volledige PADI Tec Deep Diver-cursus

Wat je leert

 • De vaardigheden, uitrusting en planning die benodigd zijn voor een duik naar maximaal 45 meter
 • Enkelvoudige decompressieduiken en herhalingsdecompressieduiken plannen en maken met gebruik van een enkele stage-fles met EANx of zuurstof om de decompressiestops te versnellen of om behoudender te zijn.
 • Er zit geen tijdslimiet op de decompressie
 • Voorbereid zijn op en reageren op te verwachten noodgevallen bij technisch duiken
 • De basisvaardigheden en -procedures beheersen die je nodig hebt om diepere technische duiken te kunnen maken

De duikuitrusting die je gaat gebruiken

 • backplate/wing met dubbelset of sidemount set
 • decogas EAN50 – EAN99 / O2
 • backgas lucht/EAN/Helitrox

Het benodigde lesmateriaal

Het lesmateriaal is volledig digitaal: eLearning.

Deelnamevereisten

 • PADI Advanced Open Water Diver zijn (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie hebben)
 • PADI Rescue Diver zijn (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie hebben)
 • PADI Enriched Air Diver zijn (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie hebben)
 • PADI Deep Diver zijn (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie hebben)
 • PADI Tec 40-duiker zijn (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie hebben)
 • Ten minste 18 jaar oud zijn
 • Een geldige medische verklaring hebben, ondertekend door een arts
 • Minimaal 50 gelogde duiken hebben, waarvan ten minste
  • 12 duiken gemaakt zijn met verrijkte lucht nitrox dieper dan 18 meter
  • duiken (met of zonder EANx) waren dieper dan 30 meter

Tec 50-cursus

De Tec 50-cursus rondt je training op beginnersniveau tecdiver af, waarmee je dieper gaat dan de limieten voor het sportduiken.

Wat je leert

Tijdens de Tec 50-cursus:

 • Maak je echte decompressieduiken tot 50 meter diepte
 • Gebruik je nitrox en/of zuurstof voor decompressie
 • Gebruik je decompressiesoftware  om op maat gemaakte duiktabellen te maken en je duiken te plannen
 • Kom je in aanmerking om zelfstandig decompressieduiken te maken

De duikuitrusting die je gaat gebruiken

 • backplate/wing met dubbelset of sidemount set
 • decogassen EAN50 – EAN99 / O2
 • backgas lucht/EAN/Helitrox

Het benodigde lesmateriaal

Het lesmateriaal is volledig digitaal: eLearning.

Deelnamevereisten

 • PADI Advanced Open Water Diver (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie hebben)
 • PADI Rescue Diver (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie hebben)
 • PADI Enriched Air Diver (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie hebben)
 • PADI Tec 45-duiker  (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie hebben)
 • Ten minste 18 jaar oud.
 • Een geldige medische verklaring hebben, ondertekend door een arts.
 • Minimaal 100 gelogde duiken hebben, waarvan
  • 20 duiken met nitrox
  • 25 duiken moeten dieper zijn dan 18 meter
  • ten minste 20 duiken moeten dieper zijn dan 30 meter

Tec Sidemount Diver cursus

Als je je wat verdiept hebt in technisch duiken dan weet je dat tecduikers altijd meer dan één duikfles bij zich hebben. Sidemount is bij technisch duiken een steeds populairder wordende configuratie voor meerdere duikflessen. De Tec Sidemount Diver-cursus is een geschikte cursus om de tecduikwereld te betreden. Wat je tijdens deze cursus leert kun je in andere TecRec-cursussen toepassen. Je kunt de cursus combineren met de Tec40, Tec45 of Tec50 cursus!

Je kunt je voor de Tec Sidemount Diver-cursus inschrijven als je een PADI Advanced Open Water Diver bent, minstens 18 jaar oud bent en minimaal 30 duiken gemaakt en gelogd hebt. Het wordt aanbevolen dat je ook het PADI Enriched Air Diver-brevet hebt.

Overigens, met brevetten van andere duiktrainingsorganisaties voldoe je mogelijk ook aan de deelnamevereisten – vraag dit na bij je Tec Sidemount Instructor.

De cursus

Je gaat meer te weten komen over de voordelen van het duiken met een sidemountconfiguratie en hoe je een tecsidemount-harnas optuigt. De cursus bestaat uit één praktijkles in beschut water en vier buitenwaterduiken, waarbij je met twee duikflessen begint om te eindigen met minimaal vier en mogelijk zelfs zes duikflessen in een sidemount-opstelling.

Tec Trimix Diver-cursus

Voor de extreme duiker die klaar staat om de wereld van het technisch diepduiken verder te ontdekken is trimix de keuze – een mengsel van zuurstof, helium en stikstof.

De PADI Tec Trimix Diver-cursus brengt je naar de verste grenzen van technisch diepduiken, en opent de deur naar ongerepte duikstekken waar slechts weinig –of helemaal geen– andere duikers ooit geweest zijn.

Wat je leert

De PADI Tec Trimix Diver-cursus heeft als doel het dieptebereik uit te breiden van technische duikers die al opgeleid en gekwalificeerd zijn voor het gebruik van perslucht, verrijkte lucht en zuurstof voor technische decompressieduiken dieper dan 50 meter. Duiken met trimix is de grens van het tec duiken – de maximumdiepte om deze technologie toe te passen moet nog bepaald worden.

Deze cursus is voor Tec 50 duikers (of voor duikers met een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie). De cursus breidt jouw dieptebereik uit door je te trainen in het gebruik van trimix.

Brevet

Deze cursus bestaat uit 8 duiken. Na succesvolle afronding van de eerste 5 duiken, krijg je een Tec65 certificering. Succesvolle afronding van alle 8 duiken geeft recht op een Tec Trimix certificering.

De duiken

  MinMaxBackgas
Tec65Duik 1 10mair/EAN
 Duik 227m50mair/EAN
 Duik 330m50mO2 ≥ 21%, He ≥ 20%
 Duik 440m55mO2 ≥ 18%, He ≥ 20%
 Duik 545m65mtrimix, O2 > 18%
Tec90Duik 655m70mtrimix, O2 > 10%
 Duik 765m80mtrimix, O2 > 10%
 Duik 875m90mtrimix, O2 > 10%

Je gaat 

 • Tenminste vijf trimix decompressieduiken plannen en uitvoeren, met gebruik van verschillende trimix-mengsels
 • Decompressiesoftware gebruiken om duiktabellen op maat en duikplanningen te maken
 • Opleidingsduiken maken naar 90 meter.

De duikuitrusting die je gebruikt

 • Dubbel-set (minimaal D12 of 2x AL80 sidemount).
 • Primaire en secundaire ademautomaat, één met longhose voor het delen van gas, en één met een manometer bij dubbelset of twee manometers bij sidemount.
 • Stage-/decompressie stages met automaat, manometer, bevestigingsmateriaal en de juiste labels/markeringen. Minimaal twee per duiker.
 • Decompressie stages als back-up, indien gepast en vereist voor de omgeving.
 • BP/W of sidemount set.
 • Bottomtimer/computer en back-up bottomtimer/computer.
 • Trimix decompressie-informatie (tabellen/trimixcomputer) en back-updecompressie-informatie (wetnotes).
 • Duikpak dat geschikt is voor de omgeving en de tijdsduur van de duik. (Als je een droogpak gebruikt, moet je ervaren/opgeleid zijn in het gebruik ervan bij sportduiken en technisch duiken voordat je het voor de trimixcursus of -duiken gaan gebruiken).
 • Argonset voor droogpak of extra inflator aan je nitrox stage (geen trimix in je droogpak).
 • Gewichtsysteem  (indien nodig).
 • Zekeringslijn/jon-line (indien nodig voor duiken in stroming).
 • 2x SMB
 • Reel
 • Duikmes
 • Reservemasker
 • Kompas, lampen (optioneel).

Het lesmateriaal dat je nodig hebt

De Tec Trimix Diver Kit bevat alles wat voor Tec Trimix nodig is. Onder andere het volgende wordt besproken:

 • PADI Tec Trimix  Diver Kit voor duiken met trimix
 • Planning voor zuurstofverzadiging
 • Een trimix-mengsel selecteren
 • Argonsystemen
 • Omgaan met drie of vier decoflessen
 • Decompressiemodellen
 • Procedures voor noodgevallen
 • Computers voor meerdere gassen.

Deelnamevereisten

 • PADI Rescue Diver (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie en een certificaat van een training in reanimatie en EHBO, niet ouder dan twee jaar)
 • PADI TEC50 (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie)
 • PADI TEC65 (of een gelijkwaardig brevet van een andere organisatie) voor de tweede module.
 • Tenminste 18 jaar oud.
 • Tenminste 150 gelogde duiken.
 • Een geldige medische verklaring, ondertekend door een arts.

Stel je vraag aan ons

Heb je nog vragen over onze tec cursussen?

Vul dan het formulier in om contact met ons op te nemen. Indien je tevens een 10-cijferig telefoonnummer ingeeft, belt één van ons jou zo spoedig mogelijk terug!

Prijzen

 • Tec Basics / 40 / 45 / 50 eLearning
 • certificering
 • prijs is per module

€120

 • Tec Sidemount eLearning
 • certificering
 
 

€85

 • Tec 65 / Trimix eLearning
 • certificering
 • prijs is per module

€200

Training 

 • TEC40
 • TEC45
 • TEC50
 • TEC Sidemount

 

€45 / uur

 • TEC65
 • TEC90
 • Trimix analyzer €300,-

(alleen in combinatie met een cursus)

€50 / uur

Overige kosten

Niet inbegrepen in de cursusprijzen zijn:

 • perslucht
 • nitrox / deco gas
 • trimix
 • vervoer en evt. toegang